English     Français     gasy
animation

Ny AEECL dia fikambanana malala-tanana naorin’ireo vala-java-boahary eropeanina izay miara-misala amin’ny anjerimanontolo. Miaro ny karazan-gidro atahorana ho lany taranaka miaraka amin’ny vahoaka Malagasy izy.

Ny akomba manga maso (Eulemur macaco flavifrons) no anisan’ny lahara-pahamehana ho an’ny fikambanana. Io karazan-gidro io dia anisan’ireo akomba tsy fahita firy ao Madagascar ary izany indrindra no nahatonga io akomba io natao marika fantarana ny AEECL.

Nandritra ny fotoana maro no namolavolanay hevitra mba hanaovana vala-java-boahary entina hiarovana io karazan’akomba io. Tanteraka izany ankehitriny ary ny fomba fitantana mikasika izany koa dia efa voarindra.

AEECL Logo

AEECL voudrait exprimer ses remerciements à Richard Sprenger et Emily Payne pour la production de cette vidéo.
Aidez-nous à protéger ces lémuriens

animation